Szülői tájékoztató 2020.04.03

Kedves Szülők!
Az iskola lassan három hete dolgozik távoktatásban azzal a szándékkal, hogy tantervét a lehető legjobban megvalósítsa. Ezzel együtt tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi megterhelő időszakban az iskolának nincs mindig ugyanakkora jelentősége, mint máskor.
A kieső közintézményi oktatást minden tantárgyból és évfolyamon teljes terjedelmében e-learning formájában valósítjuk meg. Az e-learning során nyújtott teljesítményeket értékeljük és beleszámítanak az év végi érdemjegybe. Az általunk választott online oktatási formákat (e-mail, Zoom, Moodle) a Német Oktatási Minisztérium 2020. 03. 23-án kelt határozata a „közintézményi oktatással azonos értékű oktatási formának” ismerte el.
Az írásbeli dolgozatokat, ahol szükséges, a teljesítmény mérésének más formái fogják helyettesíteni. Ennek módjáról és ezek értékeléséről a húsvéti szünet után tájékoztatjuk a diákokat és a szülőket. Alapvetően van lehetőség arra, hogy az önálló munkavégzés ellenőrzése céljából szóbeli kérdések egészítsék ki az írásbelieket.
Az online-oktatás legfontosabb eszköze a Moodle, kiegészülve a tanulók és tanáraik megbeszéléseivel a Zoom felületen keresztül. A szünet után a digitális oktatás kizárólag a Moodle és a Zoom felületein keresztül történik. Az 5-9. évfolyam tanulói a szünet után kapnak egy Zoom-órarendet.
A tananyag tagolásával és hosszával kapcsolatban Rheinland-Pfalz tartományi pedagógiai intézetének online-tanulásra vonatkozó ajánlásaihoz igazodtunk és a Zoom órák számát napi négy tanítási egységben maximáltuk. A tanulmányból egyértelműen kiderül, hogy a tanulók online koncentrációja egyhuzamban maximum 30 percig tartható fent. A tanításra vonatkozó általános kérdéseikkel bármikor az osztályfőnökökhöz fordulhatnak.
Tanáraink megpróbálják a tananyagkínálatot úgy kialakítani, hogy a tanulóknak egyrészt sikerélményük legyen, másrészt ne legyenek túlterhelve vagy túlzott feszültségnek kitéve. Azért, hogy ez megvalósulhasson, a szünet után az iskolaközösségben egy IQES-felmérést fogunk elvégezni.
A húsvéti szünet eltolására vonatkozó egyes kéréseket nem tudjuk teljesíteni. A tanév rendje a KMK jóváhagyásával lett kialakítva, rövidtávon ennek megváltoztatására nincsen lehetőség.
Biztosan felmerülnek néhány diákban az év végi osztályzatokkal és az érettségi vizsgákkal kapcsolatban kérdések. Szeretnénk Önöket arról biztosítani, hogy a német és a magyar hatóságokkal közösen meg fogjuk találni a legmegfelelőbb megoldásokat. Természetesen a jelenlegi különleges helyzetet a következő tanévben figyelembe fogjuk venni. Azoknak a tanulóknak, akik a tananyag feldolgozásában aktívan részt vesznek, nincs miért aggódniuk; a következő tanévben a fő tantárgyakból megpróbáljuk felkínálni a felzárkóztatás lehetőségét.
Köszönöm, hogy segítik az otthoni tanulást, tudjuk, hogy mindez mekkora megterhelést jelent minden egyes család számára.
Biztos vagyok benne, hogy az iskola közössége meg tud felelni a kihívásoknak. Mindannyiuknak és családjaiknak is egészséget és boldog húsvétot kívánok.
Üdvözlettel:
Vámosi Judit