Deutsche Schule Budapest > Naptár > Szülői tájékoztatás 2020.03.29

Szülői tájékoztatás 2020.03.29

Kedves Szülők!
Már második hete tart a rendkívüli állapot miatti tantermen kívüli oktatás, amely mindannyiunk számára szokatlan helyzet. A kihívással az első pillanattól fogva közösen és konstruktívan nézünk szembe, és nagyon jó úton haladunk a megvalósításban.
Köszönjük a rengeteg biztató és megerősítő visszajelzést!
A Budapesti Német Iskola – ahogy azt Önök el is várhatják – közvetlen kapcsolatban áll mindkét ország oktatásban illetékes hivatalaival, és természetesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támasztott feltételek, valamint a Német Oktatási Minisztérium (KMK) és a Külföldi Német Iskolák Központi Hivatalának (ZfA) ránk vonatkozóan kötelező előírásai alapján jár el.
Emellett szinte napi kapcsolatban állunk a közép-európai régió német iskoláival (Varsó, Szófia, Bukarest, Győr, Prága, Baja, Zágráb, Tbiliszi, Belgrád, Pozsony), és a tantermen kívüli oktatás menete és formái megegyeznek a régiós külföldi német iskolák módszereivel.
Az általunk választott online oktatási formákat (e-mail, ZOOM, Moodle) a Német Oktatási Minisztérium 2020. 03. 23-án kelt határozata a „közintézményi oktatással azonos értékű oktatási formának” ismerte el.
Minden tanárunk továbbképzéséről időközben gondoskodtunk, így most már mindannyian használni is tudják az iskola által kínált online platformokat, melyek a következők: a Moodle-t, mint a feladatok/ tananyagok és visszajelzések/megoldások iskolai felületét, mely tanár és diák között közvetett kapcsolatot biztosít, valamint a ZOOM platform videókonferenciáit, mely a követlen audiovizuális kapcsolatot is lehetővé teszi.
Az online tanítás első próbáórái videokonferenciák formájában sikeresen megtörténtek. A további intézkedések átgondolásánál pedig figyelembe vesszük – didaktikai és pedagógiai szempontok alapján – a különböző évfolyamokra vonatkozó speciális igényeket, valamint természetesen az Önök sajátos otthoni körülményeit is. Jelenleg Önök is egyre inkább otthonról dolgoznak, több gyermeküket segítik az otthoni tanulásban, és ehhez feltehetően egyesek csak korlátozott technikai kapacitással rendelkeznek. Az ebben a rendkívüli helyzetben szükséges technikai felszereltségre eddig egyikünknek sem volt szüksége.
Iskolánk szeretné Önöket nagymértékben támogatni abban, hogy megbirkózhassanak ezzel a helyzettel. Legjobb tudásunk szerint igyekszünk kielégíteni egyéni igényeiket, és megfelelni a tantermen kívüli oktatással szemben támasztott, teljesen érthető elvárásaiknak.
A tanári kar nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a fent említett és elfogadott online tanulási formákat a legmegfelelőbb arányban biztosítsa a diákoknak.
Kérjük, fogadják megértéssel, hogy álláspontunk szerint a túlnyomórészt ZOOM-konferenciákból álló oktatás pedagógiai szempontból nem célravezető, technikai szempontból pedig nem kivitelezhető.
Továbbra is gyermekeik osztályfőnökei kezében futnak össze a szálak, így kérjük, maradjanak szoros kapcsolatban velük, hogy az Önök igényei is a lehető leghamarabb beépülhessenek a további online oktatási keretrendszerbe.
Kérjük, legyenek megértéssel arra vonatkozóan is, hogy az iskola kizárólag törvényi kötelezettségeinek és lehetőségeinek keretein belül hozhatja meg döntéseit. Az oktatás tartalmi és módszertani megvalósításáról pedig kizárólag az egyes szaktanárok pedagógia felelőssége dönteni.
Az Önök személyes megkeresései alapján szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy adatvédelmi és ifjúságvédelmi okokból nem megengedett az online órákat felvételként rögzíteni, amennyiben gyermekeik közül valaki nem tud részt venni az órán. Ez a szabály minden gyermeket egyenlő mértékben véd, és minden egyéb joggal szemben elsőbbséget élvez. Ha gyermekük betegség miatt nem volt jelen az online órán, ugyan úgy, mint korábban iskolai hiányzás esetén, biztosítjuk a tananyag pótlásának lehetőségét. Ebben továbbra is rendelkezésükre állunk, kérjük, bízzanak bennünk!
Továbbá szeretnénk jelezni,, hogy online oktatásra semmilyen egyéb online platform és üzenetforma, mint például Viber, What’sApp, Facebook stb. használata nem megengedett.
Általános iskolás diákjaink sokkal nagyobb mértékben szorulnak az Önök segítségére a digitális médiák használatában, mint a gimnazisták. Az online oktatási fázisok mennyiségét és gyakoriságát pedagógiai szempontból jól át kell gondolni. Intézményünk tanárai teljes bizalmunkat élvezik arra vonatkozóan, hogy az online tanulás fázisait pedagógiailag felelősen és megfontoltan tervezik meg.
Jó és eredményes tanulás az analóg és digitális módszerek, mint például gyermekeik tanárai által előállított oktatási videók és szövegek segítségével is teljesíthető. Mi is tisztában vagyunk tanáraink szakértelmével, amit jelenleg a tantermen kívüli oktatás tervezésében és kivitelezésében mozgósítanak.
Biztosíthatjuk Önöket arról is, hogy minden magyarországi és németországi iskola hasonló kihívásokkal szembesül. Továbbra is bizakodóan és optimistán állunk a ránk váró kihívások elé, azzal a tudattal, hogy a DSB minden tőle telhetőt megtesz, hogy az Önök gyermekei a lehető legjobb online oktatásban részesüljenek.
Mindannyiuknak köszönjük a bizalmat és a megbízható együttműködést.
A jelenlegi helyzetben a legnagyobb szükségünk a diák, szülő, tanár „triumvirátus” együttműködésére van, s hisszük, hogy mindannyian egyformán nagyra tartjuk ezt az együttműködést.


Üdvözlettel,
A Budapesti Német Iskola Alapitvány képviselői és Vámosi Judit (Igazgatóhelyettes)