DAS
Deutsche Schule Budapest
1121 Budapest, Cinege út 8/C.
Tel.: +36-1-39191-00
Fax: +36-1-39191-10
sekretariat@deutscheschule.hu
 
A 8a és 8s osztályoknak a 9. évfolyamtól megvalósuló teljes integrálásával kapcsolatos tájékoztatás

Mint a kultúrák közötti találkozások iskolája, a Budapesti Német Iskola elősegíti és támogatja a magyar és német diákok tanórai és tanórán kívüli projektekben való együttlétét. A 9. évfolyamtól kezdődően a korábban magyar és német ágon külön-külön osztályokban tanuló diákokat 9. évfolyamon 9a és 9b vegyes osztályokba integráljuk.

 

Az új 9a és 9b osztályokkal kettő egyszintű párhuzamos osztályt kívánunk kialakítani a következő feltételekkel:

Teljesítményre, nemre és nyelvre vonatkozó homogenitás, valamint pedagógiai megfontolások, amelyeket a tanárok saját megfigyeléseik alapján alkalmaznak az osztályokban. Ezen túlmenően az osztályok létszámának is hasonlónak kell lennie.

A 8. évfolyamos diákjainkat is bevonjuk az osztályok kialakításába: A 8a és 8s osztályok júniusi közös kirándulását követően a diákok megjelölnek egy osztálytársat vagy egy a párhuzamos osztályban tanuló diákot, akivel szeretnének a jövőben egy osztályba járni.

Körülbelül 40 diáknál viszont elég nyilvánvaló, hogy nem minden kívánságnak tudunk eleget tenni, különösen azért, mivel a fenti kritériumok döntő jelentőséggel bírnak.

A felkészítő hét szerdai napján, 2016 augusztusában, függesztjük ki az iskolában a 9a és 9b osztályok végleges beosztását a következő 2016/17 tanévre.

 

Ez a közös német-magyar osztályokba való teljes integrálás a 9. osztály tantervében is tükröződik:

A korábbi fokozatos integráció ének-zene, informatika, művészeti, sport és vallás / etika órákon az 5. osztálytól kezdődően kiterjed a legtöbb más tantárgyra is, azért hogy a két ágon tanuló diákok tanulhassanak egymástól, például a nyelvi vagy interkulturális kompetenciák terén - s nem utolsó sorban, hogy új barátságok születhessenek.

A következő 8. és 9. osztály részére példaként készült órarendből kiderül, hogy miként valósul meg az integráció a osztályban / a tananyagban:

8. évfolyam mintaórarend (német ág)

8. évfolyam mintaórarend (magyar ág)

9. évfolyam mintaórarend (német ág)

9. évfolyam mintaórarend (magyar ág)

 

Kitekintés:

A második félév folyamán egy információs est keretein belül az alábbiakról tájékoztatjuk a 8. osztályos diákokat és szüleiket:

  • A 8a és 8s osztályok ismerkedő kirándulása
  • Egy további idegen nyelv választásának lehetősége 9. évfolyamtól
  • A német és magyar ág közötti esetleges váltás lehetősége
  • 9. évfolyamtól az idegen nyelv tanulásának támogatása diákcsere-programok keretein belül