DAS
Deutsche Schule Budapest
1121 Budapest, Cinege út 8/C.
Tel.: +36-1-39191-00
Fax: +36-1-39191-10
sekretariat@deutscheschule.hu
 
Előkészítő

Tisztelt Szülők!

Köszönjük, hogy érdeklődnek a Deutsche Schule Budapest – Thomas Mann Gymnasium iránt, nagy szeretettel várjuk a negyedikes tanulókat a felvételin! Az alábbiakban vázoljuk iskolánk felvételi eljárását, továbbá ajánljuk figyelmükbe letölthető felvételi tájékoztatónkat.

A Deutsche Schule Budapest – Thomas Mann Gymnasium magyar képzési ágára (nyolcosztályos gimnázium, feladatellátási hely: 001, tanulmányi terület kódja: 0001) jelentkező tanulóknak az iskola sajátosságaira tekintettel a központi magyar nyelv és irodalom, továbbá matematika felvételi vizsga mellett német nyelvből is vizsgázniuk kell. A német vizsgán az a negyedik osztályos tanuló vehet részt, aki megírta a központi felvételi vizsgát is.

A német vizsgára való felkészülésre térítéses nyelvtanfolyamot indítunk iskolánk nyelvtanárai vezetésével 2016. szeptember 21-i kezdettel.

Jelentkezési lapok és vizsgák

 • A jelentkezési lapot a központi felvételi vizsgára 2016. december 9-ig kell leadni abban a gimnáziumban, ahol a tanuló a vizsgát meg kívánja írni
  • A vizsga időpontja: 2017. jan. 21. 10:00 (2017. január 26. 14:00)
  • Az iskolánkban írt dolgozatokat a szülők 2017. február 1-én 8-16 óráig tekinthetik meg.
  • Az Értékelő lapok kiállítása és átadása 2017. február 9-én történik iskolánkban.
 • A német vizsgára való és a KIFIR-es jelentkezési lap beérkezési határideje: 2017. február 15.
  • A német vizsga célja a jelentkezők német nyelvtudásának, nyelvi kompetenciájának felmérése; anyaga az előkészítő tanfolyam tankönyvének 1-5. fejezetére épül (Wer? Wie? Was? Gilde Verlag; ISBN: 978-3-86035-110-9)
  • Időpontja: 2017. február 22. 14:00 (2017. március 1. 14:00)
  • A vizsga helye: iskolánkban, külön beosztás szerint.
  • A tanulók a vizsgára diákigazolványt és íróeszközöket hozzanak.

A német vizsgára iskolánkban kell jelentkezni.

KItöltendő dokumentumok:

1. Jelentkezési lap a német vizsgára - Letöltés

    → Ezt a jelentkezési lapot iskolánkba kell eljuttatni.

2. KIFIR-es adatlapcsomag - Letöltés

    Az adatlapcsomag tartalma:

   - KIFIR-es jelentkezési lap (Középfokú Iskolák Felvételi Információs Rendszere)

    → A KIFIR-es jelentkezési lapot szintén iskolánkba kell eljuttatni.

   - Tanulói adatlap

    → A kitöltött Tanulói adatlapot a Felvételi Központba kell beküldeni (9001 Győr, Pf. 694)!

   - esetleg: Módosított tanulói adatlap (lásd lent) 

 

A felvételi döntés és a felvételhez szükséges tennivalók

A felvételi döntés alapja a három vizsga azonos arányban figyelembe vett eredménye.

A felvétel további adminisztratív feltétele, hogy a szülők, amennyiben nem iskolánkat jelölték meg első helyen, ezt az ún. Módosított tanulói adatlapon tegyék meg és a kitöltött Módosított tanulói adatlapot 2017. március 20-ig juttassák el a Felvételi Központ címére (9001 Győr, Pf. 694).

Az előkészítő tanfolyam látogatása a második félévben minden felvett tanuló számára kötelező; ez heti két alkalommal három-három órás elfoglaltságot jelent.

A felvételt nyert tanulók a következő évi tandíj első részletének befizetésével látogathatják az előkészítő tanfolyam foglalkozásait.

 

Időpontok

2016. szept. 21.

Az előkészítő tanfolyam tankönyveinek megvásárlása iskolánkban.
Az előkészítő tanfolyam első félévének első órája.

2016. dec. 9-ig

A központi (magyar nyelv és irodalom, matematika) vizsgára való jelentkezési lapok beérkezési határideje

2017. jan. 21. 10:00

Magyar nyelv és irodalom, továbbá matematika írásbeli vizsga.

2017. jan. 26. 14:00

A magyar és matematika írásbeli vizsgák pótló időpontja.

2017. febr. 1. 8:00 – 16:00

A szülők betekinthetnek a kijavított írásbeli dolgozatokba.

2017. febr. 9.

A szülők átvehetik az írásbeli vizsga értékelő lapját.

2017. febr. 15.

A KIFIR-es jelentkezési lap és a német vizsgára való jelentkezési lap beérkezésének határideje iskolánkba. A jelentkezők a Felvételi Központnak megküldik a Tanulói adatlapot

2017. febr. 22. 14:00

Német írásbeli vizsga.

2017. márc. 1. 14:00

A német írásbeli vizsga pótló időpontja.

2017. márc. 2.

Az előkészítő tanfolyam első félévének utolsó órája.

2017. márc. 10.

A feltételes felvételi döntés nyilvánosságra hozása.

2017. márc. 16.

A nyelvi előkészítő tanfolyam második félévének kezdete a felvételt nyert tanulók számára.

2017. márc. 23.

A beiratkozási díj beérkezése iskolánkba.

2017. ápr. 26.

A végleges felvételi döntésről iskolánk értesíti a szülőt és az általános iskolát.

2017. június 8.

Az előkészítő tanfolyam utolsó órája