DAS
Deutsche Schule Budapest
1121 Budapest, Cinege út 8/C.
Tel.: +36-1-39191-00
Fax: +36-1-39191-10
sekretariat@deutscheschule.hu
 
Ösztöndíjak

Kontaktszemély:

Christian Grotthaus továbbtanulási tanácsos
Tel: 0036-1-39191-00
E-Mail: studienberatung@deutscheschule.hu

 

A Budapesti Német Iskola előzetes válogatás után két ösztöndíjra javasolja diákjait. A DAAD és a Studienstiftung des deutschen Volkes ösztöndíjakat azok a tanulók nyerhetik el, akik a 12. évfolyam legkiválóbb diákjai közé tartoznak és személyiségük alapján is rátermettnek látszanak.

Azok a tanulók, akik ezen feltételeknek megfelelnek, írásban kell az iskola vezetése felé forduljanak. A levélben ecsetelniük kell, miért érzik magukat erre az ösztöndíjra érdemesnek. A  pályázat során a következőket kell figyelembe venni:

DAAD ösztöndíj:

Erre az ösztöndíjra csak a nem német és nem német anyanyelvű tanulók pályázhatnak, akik Németországban kívánnak tanulni. (pontosabb információért kérjük forduljanak Schreiber úrhoz.).  A pályázati anyag benyújtásának határideje az őszi szünet utáni hét.

A Német Nép Tanulmányi Alapítványának az ösztöndíja

Itt nincsenek korlátozások, csupán annyi, hogy a tanulók Németországban folytassák felsőfokú tanulmányaikat. 


 Németország ösztöndíja

A 2011-es nyári szemesztertől néhány német egyetemen u.n. Németország ösztöndíj megpályázására van lehetőség, Ezeken az egyetemeken jövedelemtől függetlenül 300 Euro összegű ösztöndíjban részesítik a nyereteseket. Az ösztöndíjat fele részben a Német Szövetségi Köztársaság, fele részben pedig magánszemélyek finanszírozzák. Döntő szempont az ösztöndíj odaítélésénél a kiemelkedő tanulmányi eredmény. Pályázni az adott egyetemnél kell, az egyetem az ösztöndíjról maga dönt. Pontosabb információkat ezzel kapcsolatban itt lehet találni.

 www.deutschland-stipendium.de.

 


 

 A Budapesti Német Iskola könyvösztöndíja:

A budapesti Német Iskola minden évben ú.n. könyvösztöndíjjal jutalmazza kiemelkedő teljesítményt elért tanulóit. Az ösztöndíj havi összege 50 euró.

 


 

További ösztöndíjakkal és ezek feltételeivell kapcsolatos információkat az alábbi linken találnak:

Linkliste Studienangebote