DAS
Deutsche Schule Budapest
1121 Budapest, Cinege út 8/C.
Tel.: +36-1-39191-00
Fax: +36-1-39191-10
sekretariat@deutscheschule.hu
 
Informatika

Üdvözöljük az ITG (informatikai alapképzés) szakcsoport oldalán

Tanítás

Célunk, mint ahogy a tantárgy neve is mutatja, hogy diákjaink tanulmányaik során olyan ismereteket szerezzenek, melyekkel a számítógépet mint munkaeszközt alkalmazni tudják.

Tantárgyunk az 5. és a 7-9. évfolyam órarendjében szerepel. Az óraszám minden osztályban heti egy óra.
Az ITG tanítási nyelve 5. osztálytól a német. Már a 7. évfolyamtól a német anyanyelvű diákokkal közös, vegyes csoportokban zajlanak az ITG órák,  tömbösítve, egy féléven keresztül heti egy dupla órában.

Informatika termünkben 26 diákgép és egy nagy internaktív tábla kapott helyet.
A speciális asztalok lehetővé teszik a robottechnikai modellek felépítését és kipróbálását, valamint a csoportmunkát is.

Témaköreink

5. osztály
Bevezetés a számítógép használatába
Alapfogalmak
Az iskolai hálózat használata
10 ujjas gépelési technika
Biztonságos keresés az interneten

7. osztály
10 ujjas gépelési technika -ismétlés, a technika rögzítése
Szövegszerkesztés

8. osztály
Táblázatkezelés
Diagram

9. osztály
Bevezetés a robottechnikába
Prezentáció

Szakkörök

Lego Roboter
FLL und WRO versenyekre felkészítés

c/c++ programozás