DAS
Deutsche Schule Budapest
1121 Budapest, Cinege út 8/C.
Tel.: +36-1-39191-00
Fax: +36-1-39191-10
sekretariat@deutscheschule.hu
 
Biológia

Kedves Látogató!
 
Üdvözöljük a magyar nyelvű biológia és kémia munkaközösség oldalán!

 
Az iskola magyar ágán magyar nyelven és a magyar tantervek alapján folyik a biológia és a kémia tantárgyak oktatása. Célunk, hogy a tanulók elsajátítsák az alapfogalmakat, megértsék az alapvető természettudományos összefüggéseket. Sok szemléltetéssel, kísérlettel igyekszünk lelkesíteni a gyerekeket, hogy megismertessük velük a biológia és a kémia sokszínűségét, szépségeit. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatosság kialakítására is. Az alapórai és fakultációs oktatás lehetővé teszi az ez irányban továbbtanulni kívánó tanulók alapos felkészítését.
 
Mindehhez jól felszerelt szaktantermek és szertárak állnak rendelkezésünkre. Az elméleti tananyag feldolgozását gyakran segítik gyakorlati órák, melyek során a gyerekek különböző vizsgálódásokat, tanulókísérleteket hajthatnak végre. Kiscsoportokban vagy egyénileg különböző témákhoz végezhetnek gyűjtőmunkát, ill. készíthetnek kiselőadásokat. Ezeket a feladatokat tapasztalataink alapján nagyon lelkesen végzik, előszeretettel felhasználva a multimédiás forrásokat, melyek az iskolában is hozzáférhetőek.
 
A tantárgyak heti óraszámai:
 
Biológia:

5-10. osztályban heti 2 óra
11-12. osztályban heti 3 óra
A két utolsó évfolyamon lehetőség van heti további egy óra fakultációra is.

 
Kémia:

8-12. osztály: heti 2 óra
A két utolsó évfolyamon lehetőség van heti további két óra fakultációra is.


A munkaközösség vezetője