DAS
Deutsche Schule Budapest
1121 Budapest, Cinege út 8/C.
Tel.: +36-1-39191-00
Fax: +36-1-39191-10
sekretariat@deutscheschule.hu
 
A 2014/15-es tanév központi dolgozataival kapcsolatos tudnivalók

Célja és értelme:

A 10. évfolyamból a 11. évfolyamba lépés a gimnázium utolsó két évére (Oberstufe) felkészítő szakasz sikeres lezárását jelenti. Ennek feltétele többek között a központi dolgozatok (Zentrale Klassenarbeiten) megírása. A Németországban központilag összeállított feladatok a tanítás minőségbiztosítását is szolgálják, és egyúttal az elért eredményekről is tájékoztatnak.

Tantárgyak / Tananyag / ldőpontok

A központi dolgozatokat három fő tantárgyból írják a tanulók, német, matematika és angol tárgyakból. A feladatok a KMK (Művelődési Miniszteri Konferencia) által jóváhagyott érvényes tanterveken és szabványokon alapulnak. Megoldásukhoz a tanulóknak rendelkezniük kell a gimnázium utolsó két évének elvégzéséhez szükséges tudással és kompetenciával. A tartalmi súlypontokat a Budapesti Német Iskola az új tanév elején kapja meg, így az év folyamán a szaktanárok át tudják venni a témákat és tananyagot a tanulókkal.

 

Angol:                        2015. március 2. (hétfő)

Német:                      2015. március 3. (kedd)

Matematika:            2015. március 5. (csütörtök)

 

A központi dolgozat elmulasztása esetén az iskola kellő időben értesíti az érintett tanulót a pótló dolgozat íratásának időpontjáról.

 

Feladattípusok:

Matematika
Német
Angol

Az iskola két feladatot kap.

A szaktanár választ egy feladatot.

Rendelkezésre álló idő: általában135 perc

 

A tanuló két feladatot kap.

Ebből legalább az egyik szövegközpontú.

A tanuló választ egy feladatot.

Rendelkezésre álló idő: 150 perc

A tanuló egy feladatot kap.

Rendelkezésre álló idő: általában 135 perc.

 

 

 

Felkészülés:

A központi dolgozatokra a 10. évfolyamon a szaktanár készíti fel a tanulókat, többek között az előző tanévekben íratott vizsgadolgozatok felhasználásával.

A 10. évfolyam első félévében íratandó dolgozatok tartalmazzák azokat a feladattípusokat, amelyek a központi dolgozatban várhatóan előfordulnak.

 

Értékelés / osztályzás

A 10. évfolyamon három-három dolgozatot és a központi dolgozatot írják meg a tanulók, német, matematika és angol tantárgyakból. A központi dolgozat jegye duplán számít. A szaktanár a központi dolgozatokat a központilag összeállított megoldásjavaslat és értékelési útmutató alapján javítja ki és értékeli.

 

További kérdések esetén forduljanak Markus Schwanderhaz, a középfokú oktatási koordinátorához:

mittelstufe@deutscheschule.hu